500 Р

W15 Лебеда чечевицевидная / Scale, Lenscale / Atriplex lentiformis